Mindestenen-gul

Søndag den 8. September kl. 10 -16