Mindestenen-gul

Søndag den 10. September kl. 10 -16